Diễn viên Phan Như Thảo

"Mang bầu là một giai đoạn đầy cảm xúc, tâm trạng và nhiều thay đổi. Thảo cảm thấy quyết định tham gia tập Yoga là một điều rất đúng đắn và may mắn, đặc biệt là lớp Yoga của Mommy.Mọi người rất gần gũi, đầy nhiệt huyết với các mẹ bầu "ẩm ương" :)

Thảo cảm thấy như có một gia đình thân thiết và cùng nhau vượt qua, chia sẻ và tâm sự mọi thứ ..."